Allmänna villkor för försäljning och användning

ANVÄNDARVILLKOR

----

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "allmänna försäljningsvillkor") erbjuds av COUSINET, ett företag registrerat i handelsregistret i Reims under nummer 898652557, med säte på 7 rue de Tinqueux, 51100 Reims.

INLEDNING

Denna webbplats drivs av KOO MONACO. På denna webbplats hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till KOO MONACO. Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga, erbjuds till dig, användaren, av KOO MONACO, villkorat av ditt godkännande av alla villkor, policyer och meddelanden som finns häri.


Genom att besöka vår hemsida och / eller köpa något från oss, godkänner du att använda vår "Service" och du godkänner att vara bunden av följande villkor ("Villkor", "Användarvillkor"), inklusive alla refererade och / eller relaterade villkor, villkor och policyer. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.Vi ber dig att läsa dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kanske du inte kan få åtkomst till webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är din accept uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya verktyg eller funktioner som läggs till i denna butik kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst kontrollera den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta åtkomst till eller användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör ditt godkännande av sådana ändringar.
Vår butik ligger hos Shopify Inc. som förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till användare.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBSHOPEN

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i din jurisdiktion och har gett oss tillstånd att tillåta minderåriga under din vårdnad att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål eller bryta mot lagarna i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv natur.

Underlåtenhet att följa eller brott mot Villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av Tjänsterna.

AVSNITT 2 - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra tillhandahålla tjänster.

Du förstår att ditt innehåll (annat än kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och att detta inkluderar (a) överföringar över flera nätverk och (b) ändringar som görs för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid när de överförs via ett nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, någon användning av eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.


De rubriker som används i detta Avtal är endast till för att underlätta och begränsar eller påverkar inte dessa Villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Innehållet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera mer kompletta, korrekta, omfattande eller aktuella informationskällor. Om du förlitar dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.


Denna webbplats kan innehålla historisk information. Historisk information är per definition inte aktuell och tillhandahålls endast i referenssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera den information som finns häri. Du bekräftar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar som görs på vår webbplats.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller modifiering av pris, avstängning eller upphörande av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Mängderna av sådana produkter eller tjänster kan vara begränsade och retur eller ersättning av dem är strikt föremål för vår returpolicy.

Vi har försökt att presentera färger och bilder av produkter i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att de färger som visas på din datorskärm är korrekta.Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, ett visst geografiskt område eller en viss jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta försäljningen av en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION


Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar från dig. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av en ändring eller annullering av en beställning kommer vi att sträva efter att informera kunden genom att kontakta dem på den e-postadress och/eller faktureringsadress eller telefonnummer som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi tror har gjorts av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan behandla transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller hanterar.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till dessa verktyg "i befintligt skick" och "i mån av tillgång", utan garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan rekommendationer av något slag. Vi är inte ansvariga på något sätt för något som uppstår ur eller i samband med användningen av valfria verktyg från tredje part.

Användningen av valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Dessutom är det ditt ansvar att informera dig om de villkor enligt vilka sådana verktyg tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna och att acceptera sådana villkor.

Vi kan också komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa Användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på Webbplatsen kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi har ingen skyldighet att granska eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, och vi garanterar inte eller tar något ansvar för innehållet eller webbplatserna eller för något innehåll, produkter eller tjänster från tredjepartskällor.

Vi ansvarar inte för några skador som uppstår till följd av köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med sådana tredjepartswebbplatser. Läs noga igenom dessa tredje parters policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du ingår någon transaktion. Klagomål, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten i fråga.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANNAN KOMMUNIKATION

Om du på vår begäran skickar oss specifikt innehåll (till exempel som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar oss kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, vanlig post eller på annat sätt (gemensamt "Feedback"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda den Feedback du skickar oss i vilket medium som helst. Vi har ingen skyldighet att (1) upprätthålla sekretessen för någon återkoppling, (2) kompensera någon person för någon återkoppling eller (3) svara på någon återkoppling.7. Vi kan, men är inte skyldiga att, ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon av parterna eller dessa Användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller immateriella rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte innehåller olagligt, kränkande eller obscent material, eller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller relaterade webbplatser. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss eller någon tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER


Överföringen av dina personuppgifter till vår onlinebutik omfattas av vår integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan information på vår webbplats eller tjänst innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som rör produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, att ändra eller uppdatera information eller att annullera beställningar om informationen på tjänsten eller en relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din begäran).

Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information om tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på Tjänsten eller någon relaterad webbplats ska tolkas som en indikation på att någon information som tillhandahålls på Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING


Utöver de andra förbud som anges i Användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda Webbplatsen eller dess innehåll
(a) för något olagligt ändamål; (b) för att uppmana till eller delta i någon olaglig handling; (c) för att bryta mot någon lokal förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller föreskrift (d) göra intrång i eller kränka våra eller tredje parts immateriella rättigheter (e) trakassera, missbruka, förolämpa, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) skicka falsk eller vilseledande information
(g) ladda upp eller överföra virus eller andra former av skadlig kod som påverkar eller kan påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet; (h) samla in eller spåra personlig information om andra; (i) spamma, phishing, kapa, utpressa information, surfa, söka eller skanna Internet; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) störa eller kringgå säkerhetsåtgärderna för Tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av dessa förbjudna användarvillkor.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, aktuell eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som erhålls från din användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att företaget kan dra tillbaka tjänsten från tid till annan under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du samtycker uttryckligen till att din användning eller oförmåga att använda Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som erbjuds dig genom den tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges) på en "som den är" och "som tillgänglig" basis för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive de underförstådda garantierna eller villkoren för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska KOO MONACO, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, underleverantörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, punitiva, speciella eller följdskador, förluster eller anspråk. Vi ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, speciella eller följdskador, förluster, anspråk eller krav, eller några som helst skador, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår ur eller i samband med användningen av Tjänsten eller någon tjänst eller produkt som använder Tjänsten, eller något annat krav som på något sätt är relaterat till användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada som härrör från användning av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller görs tillgänglig via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till sådana krav.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - GOTTGÖRELSE

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla KOO MONACO och vår moder, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, underleverantörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadelösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

ARTIKEL 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen verkställas i största möjliga utsträckning så att den bestämmelsen avskiljs från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden överleva uppsägningen av detta Avtal.
Dessa användarvillkor ska fortsätta att gälla om de inte sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi fastställer eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du bryter mot eller har brutit mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. I sådana fall förblir du ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med uppsägningsdatumet, varefter vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - FULLSTÄNDIGT AVTAL

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor eller någon annan driftspolicy eller regler som publiceras av oss på Webbplatsen eller i samband med Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetade dem.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag.

ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av Användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar.

Din åtkomst till eller användning av Webbplatsen och Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör ditt godkännande av dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Dessa Användarvillkor gäller tills de sägs upp av dig eller av oss. Du kan när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi fastställer eller misstänker, efter eget gottfinnande, att du bryter mot något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande. I sådana fall förblir du ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med uppsägningsdatumet, varefter vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - FULLSTÄNDIGT AVTAL


Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor eller någon annan driftspolicy eller regler som publiceras av oss på webbplatsen eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, kommunikation och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuell tvetydighet i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetade dem.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor och alla andra avtal genom vilka vi tillhandahåller Tjänsterna till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag.


ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av Användarvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår Webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats från tid till annan för att se om några ändringar har gjorts. Din åtkomst till eller användning av Webbplatsen och Tjänsten efter det att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner sådana ändringar.


ARTIKEL 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Alla frågor som rör Användarvillkoren ska skickas till sav.koomonaco@gmail.com.